PGSLOTGAMING

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานฉบับนี้ เป็นข้อตกลงระหว่างเว็บไซต์ PGSLOTGAMING.COM และท่าน ("ผู้ใช้" หรือ "ท่าน" หรือ "คุณ") สัญญาฉบับนี้ได้กำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปสำหรับการใช้งานและเยี่ยมชมเว็บไซต์ PGSLOTGAMING รวมไปถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการ และการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องใดๆ ก็ตามของท่าน (เรียกรวมกันว่า "เว็บไซต์" หรือ "บริการ")

1. การยินยอมและยอมรับข้อตกลง

ข้อความใดๆ จากข้อกำหนดบนเว็บไซต์ pgslotgaming.com ที่มีคำว่า "เรา", "ทางเรา", "ของเรา" หรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือว่าท่านได้ยินยอมในข้อตกลง เกี่ยวกับข้อมูลของเว็บไซต์ของเราอย่างถูกต้อง ตามที่กล่าวไว้เบื้องต้นแล้ว

2. คำนิยาม

ในข้อกำหนดและเงื่อนไข

3. ความถูกต้องและสมบูรณ์ของข้อมูล

ในบางโอกาส ข้อมูลที่ถูกบันทึกลงบนเว็บไซต์ PGSLOTGAMING.COM ของเราอาจมีข้อผิดพลาด เช่น มีการสะกดผิด ความไม่ถูกต้องของข้อมูล หรือการละเว้นในบางจุด เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้องหรือการละเว้นใดๆ และในการการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์หรือบริการที่เกี่ยวข้อง ที่มีความไม่ถูกต้องเมื่อใดก็ได้ โดยทางเราไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า เว้นแต่ว่ากฎหมายได้มีการกำหนดให้ต้องกระทำ จะไม่มีการกำหนดวันที่หรือวันที่มีเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ หรือบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเมื่อมีการแก้ไขหรือทำให้เป็นปัจจุบัน

4. การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

หากทางเว็บไซต์ PGSLOTGAMING.COM ของเรามีการเปลี่ยนเปลงใดๆ ในอนาคต ท่านสามารถติดต่อเราเพื่อสอบถามทำคสามเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวได้ทางช่องทางที่เราได้กำหนดไว้ ไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ หรือไลน์ @ ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข อัพเดต และปรับปรุงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

5. ข้อบังคับในด้านปลอดภัยเพื่อป้องกันการกระทำฉ้อโกง